image1

Regulamin I Terminarz Klubowych Zawodów Strzeleckich

Regulamin Klubowych Zawodów Strzeleckich Klubu Strzelectwa Sportowego LOK Pogranicze w Bogatyni Grupy Powszechnej na 2021 rok.

 

 1. Cel zawodów:
 • popularyzacja strzelectwa sportowego,
 • integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe i kandydatów do sportu strzeleckiego,
 • zdobywanie norm na odznaki strzeleckie,
 • wyłonienie najlepszych zawodników.
 1. Miejsce zawodów:
 • strzelnica kulowa Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego „Strzelec” w  Jeleniej Górze.
 1. Terminy zawodów:
 • zawody odbywać będą się zgodnie z kalendarzem zamierzeń szkoleniowych Grupy Powszechnej Klubu Strzelectwa Sportowego LOK Pogranicze w Bogatyni (w załączeniu),
 • rozpoczęcie zawodów – godz. 10,00.
 1. Organizator zawodów:
 • Klub Strzelectwa Sportowego LOK Pogranicze w Bogatyni ul. Chopina 3/1.
 1. Uczestnictwo:
 • w zawodach mogą uczestniczyć członkowie Klubu Pogranicze, oraz członkowie z innych klubów posiadający aktualną  licencję zawodniczą  PZSS,
 • zaproszeni goście.
 1. Zgłoszenia zawodników:
 • wcześniejsze zgłoszenia nie są wymagane, obowiązuje masowy udział w zawodach.                          
 1. Konkurencje strzeleckie:
 • Karabin,
 • karabin sportowy, kal. 5,6 mm, 13 strzałów z tego 10 najlepszych przestrzelin ocenianych, odl. 50 metrów, pozycja leżąc,
 • karabin centralnego zapłonu, kal. 7,62 mm, 13 strzałów, 10 najlepszych ocenianych, odl. 50 metrów, pozycja stojąc,   
 • Pistolet,
 • pistolet sportowy kal. 5,6 mm, 13 strzałów, 10 najlepszych przestrzelin ocenianych, odl. 25 metrów, pozycja stojąc, z jednej ręki,
 • pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm, 13 strzałów, 10 najlepszych przestrzelin ocenianych, odl. 25 metrów, pozycja stojąc z jednej ręki,
 • Pistolet dynamiczny
 • pistolet centralnego zapłonu, kal. 9 mm, 10 strzałów – cele – 2 tarcze papierowe, dynamiczne po dwa strzały do tarczy na punkty, 6 strzałów do celi metalowych ruchomych (karuzela),     odl. 10 metrów, pozycja stojąc z dwóch rąk, na czas.
 • Punktacja:
 • tarcza papierowa – alfa 5 pkt., - delta 3 pkt. – charli 1 pkt.
 • cele metalowe, - za zbicie jednego krążka – 5 pkt.
 • Strzelba gładko lufowa
 • strzelba gładko lufowa pump-action, 5 strzałów breneką do tarczy na punkty, odl. 25 metrów, pozycja stojąc,
 • strzelba gładko lufowa pump-action, 5 strzałów śrutem, - cel – popery metalowe lub dwa rzutki i trzy popery metalowe na czas, odl. 10 metrów.

Każdorazowo dokładny opis konkurencji ogłoszony będzie najpóźniej przed rozpoczęciem  zawodów. 

      Klasyfikacja:

 •  indywidualnie  -  w każdej konkurencji
 1. Nagrody:
 • za I –III miejsce medal i dyplom.                                                                                                                                            
 1. Broń i amunicja:
 • własna,                                                                                                                                                                                         
 • dla zawodników nie posiadających własnej broni i amunicji, broń i amunicję zapewnia organizator za dodatkową opłatą. 
 1. Opłaty:
 • opłata startowa za każdą konkurencję wynosi 20 zł. – pokrywa zawodnik,
 1. Postanowienia końcowe:
 • zawody rozgrywane będą wg. niniejszego Regulaminu oraz na podstawie Regulaminów i Przepisów PZSS,
 • zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Strzelnicy JTS „Strzelec” oraz              Przepisów Bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym,
 • Zawody przeprowadzone będą zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz.878)
 • zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
 • organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, o których poinformuje uczestników przed rozpoczęciem zawodów,                                                                                                            
 • zawodnicy posiadający własną broń mają obowiązek posiadania i stosowania wskaźników bezpieczeństwa,
 • sprawy sporne rozstrzygać będzie komisja sędziowska

                                                                                                          ORGANIZATOR

 

Kalendarz zamierzeń szkoleniowych Grupy Powszechnej Klubu Strzelectwa Sportowego LOK Pogranicze na 2021 rok.                         Strzelnica JTS „Strzelec” w Jeleniej Górze

 

Lp.

Nazwa zawodów

Termin

Konkurencje

Pistolet

Karabin

Strzelba

  1.

Zawody klubowe

KSS Pogranicze

25.04.2021 r.

X

X

X

  2.

Zawody klubowe

KSS Pogranicze

23.05.2021 r.

X

X

X

  3.

Zawody klubowe

KSS Pogranicze

13.06.2021 r.

X

X

X

  4.

Zawody Klubowe

KSS Pogranicze

05.09.2021 r.

X

X

X

  5.

Zawody klubowe

KSS Pogranicze

16.09.2021 r.

X

X

X

  6.

Zawody klubowe

KSS Pogranicze

10.10.2021 r.

X

X

X

 

Uwaga:

 • udział w w/w zawodach liczy się do przedłużenia licencji na 2022rok,
 • członkowie Klubu Pogranicze mogą brać udział w zawodach innych Klubów posiadających licencję PZSS, celem zaliczenia brakujących startów,
 • zgodnie z § 5 pkt 1a Regulaminu uzyskiwania i utraty członkostwa w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyznania, odmowy przyznania i cofania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim:    
 • przedłużenie  ważności  licencji  klubowej  na  rok  następny  następuje  po  przedstawieniu  przez wnioskodawcę, dowodu  uczestnictwa zawodników  reprezentujących  klub  w  co  najmniej 4  zawodach w klasyfikacji indywidualnej albo co najmniej 2 zawodach drużynowych, we współzawodnictwie sportowym  organizowanym  w  aktualnym  roku  kalendarzowym  przez  PZSS  lub  WZSS  jeżeli  we  współzawodnictwie  w  jednej  z  dyscyplin  strzeleckich  uczestniczy  nie  mniej  niż  10  zawodników  lub  3 drużyny.   

                                                                                                          Organizator

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

2021  Strzelnica Bogatynia   globbers joomla templates