image1

Regulamin I Terminarz Klubowych Zawodów Strzeleckich

Regulamin Klubowych Zawodów Strzeleckich Grupy Powszechnej na 2018 rok.

 1. Cel zawodów:

- popularyzacja strzelectwa sportowego,

- integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe i kandydatów do sportu strzeleckiego,

- zdobywanie norm na odznaki strzeleckie,

- wyłonienie najlepszych zawodników.

 1. Miejsce zawodów:

- strzelnica kulowa Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego „Strzelec” w  Łomnicy gmina Mysłakowice.

 1. Terminy zawodów:

- zawody odbywać będą się zgodnie z kalendarzem zamierzeń szkoleniowych Grupy Powszechnej Klubu Strzelectwa Sportowego LOK Pogranicze w Bogatyni.

 1. Organizator zawodów:

 Klub Strzelectwa Sportowego LOK Pogranicze w Bogatyni ul. Chopina 3.

 1. Uczestnictwo:

- w zawodach mogą uczestniczyć członkowie Klubu Pogranicze, oraz członkowie z innych klubów posiadający aktualną  licencję zawodniczą  PZSS,

- zaproszeni goście.

 1. Zgłoszenia zawodników:

- wcześniejsze zgłoszenia nie są wymagane, obowiązuje masowy udział w zawodach.

 1. Konkurencje strzeleckie:

- karabin,

- pistolet,

- strzelba gładkolufowa,

- każdorazowo dokładny opis konkurencji ogłoszony będzie najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów na stronie www Klubu oraz na Facebooku.

 1. Klasyfikacja:

- w zawodach prowadzona będzie klasyfikacja OPEN,

- indywidualnie - w każdej konkurencji.

 1. Nagrody:

- organizator pozostawia sobie możliwość wprowadzenia nagród za uzyskane wyniki.

 1. Broń i amunicja:

- własna,

- organizator zapewnia broń oraz amunicję za dodatkową opłatą.

 1. Opłaty:

- udział w zawodach jest odpłatny zgodnie z regulaminem imprezy opublikowanym na 3 tygodnie przed planowanym terminem zawodów.

 1. Postanowienia końcowe:

- zawody rozgrywane będą wg. niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów i Przepisów PZSS,

- zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Strzelnicy JTS „Strzelec” oraz Przepisów Bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym,

- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,

- organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, o których poinformuje uczestników przed rozpoczęciem zawodów,

- zawodnicy posiadający własną broń mają obowiązek posiadania i stosowania wskaźników bezpieczeństwa,

- sprawy sporne rozstrzygać będzie komisja sędziowska.

 

Kalendarz zamierzeń szkoleniowych na 2018 rok.

Strzelnica JTS „Strzelec” w Łomnicy

Lp.

Nazwa zawodów

Termin

Konkurencje

Pistolet

Karabin

Strzelba

  1.

Zawody klubowe

KSS Pogranicze

08.04.2018 r.

X

X

X

  2.

Zawody klubowe

KSS Pogranicze

13.05.2018 r.

X

X

X

  3.

Zawody klubowe

KSS Pogranicze

17.06.2018 r.

X

X

X

  4.

Zawody Klubowe

KSS Pogranicze

09.09.2018 r.

X

X

X

  5.

Zawody klubowe

KSS Pogranicze

23.09.2018 r.

X

X

X

  6.

Zawody klubowe

KSS Pogranicze

14.10.2018 r.

X

X

X

 Uwaga:

 • udział w w/w zawodach liczy się do przedłużenia licencji na 2019 rok,
 • członkowie Klubu Pogranicze mogą brać udział w zawodach innych Klubów posiadających licencję PZSS, celem zaliczenia startów.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

2021  Strzelnica Bogatynia   globbers joomla templates